Välkommen att ansöka till våra förskoleklasser!

Barnen i skolans förskoleklasser går tillsammans på avdelningen Mikrofonen. De är indelade i 6 grupper om 12 barn i varje grupp med en ansvarig pedagog. För att skapa och få en bra fungerande klass inför grundskolan arbetar vi med både de enskilda grupperna men också blandat mellan olika grupper. Det kan också ske förändringar inom grupperna under året om vi anser att det skulle gynna klimatet i gruppen. Klassindelningen fastställs under slutet på vårterminen.

Mikrofonen har en heldagsverksamhet där vi följer Lgr11 enligt kapitel 1 och 2, målen för förskoleklassverksamheten samt arbetsplanen för fritidshemsverksamheten (se skolans hemsida, pedagogiska mål). Pedagogerna på avdelningen arbetar tillsammans för att barnen ska nå de uppsatta målen under året. För att barnen ska få möjlighet att lära känna varandra mellan grupperna och all personal på avdelningen så sker aktiviteter i olika gruppkonstellationer och med olika pedagoger.

Ansökan
För att ansöka om plats i Västbergaskolans förskoleklass behöver du fylla i ansökningsblanketten. Även om ditt barn har syskon som redan går i Västbergaskolan behöver ansökningsblanketten fyllas i. Om ni som föräldrar har gemensam vårdnad ska ansökan skrivas under av båda vårdnadshavarna. Blanketten ska vara oss tillhanda senast 20 december.

När vi är färdiga med intagningen, kommer vi att under januari månad meddela de familjer som fått plats. Blir man erbjuden plats har man ett par veckor på sig att bestämma om man vill tacka ja till platsen.

Våra kriterier för intagning för barn skrivna i Stockholms kommun

1. Kötid med syskonförtur om syskon redan går i Västbergaskolan

2. Kötid inom närområdet

3. Kötid