Föräldragruppen söker fler medlemmar

2016-09-07

Vi är en grupp föräldrar med barn i Västbergaskolan som har bildat ett föräldraråd. Föräldrarådet har funnits sedan 2014. Syftet med gruppen är att ha ett forum för en löpande dialog med representanter för skolan och andra föräldrar och därmed bidra till en positiv samverkan mellan hem och skola utan att vara en traditionell förening.

Alla föräldrar kan kontakta oss för att lyfta olika frågor av allmänt intresse. Ett par gånger per termin har vi möten med skolans ledning.

Exempel på frågor vi diskuterar med skolledningen är den fysiska miljön i skolans lokaler, frågor om genus och jämställdhet, hur skolan arbetar med IKT, alltså informations- och kommunikationsteknik och digitalisering i utbildningen samt trygghetsfrågan – hur skolan arbetar systematiskt för att motverka mobbning på skolan.

Vi har även tillsammans med skolan anordnat föräldracafé på temat spel och skärm.

Vilka frågor vill du lyfta? Nu behöver vi fler föräldrar som engagerar sig!

Du engagerar dig för ett läsår i taget och är en kontaktlänk mellan klassen och föräldragruppen. Du deltar på så många möten som möjligt under läsåret och bidrar med synpunkter från klassen och egna synpunkter. Om det är flera föräldrar från samma klass som vill engagera sig är det inga problem.

Idag är följande föräldrar med barn i följande klasser med i föräldragruppen:
Maria Ottoson, 8c
Baltsar Bergquist 5a
Göran Gustafson 3c
Ninna Kapadia 4c 1c
Per Jacoby 7b och 3c
Teresia Widigs Ahlin 4b

Anmälan till föräldragruppen gör du via PDF-dokumentet nedan.
Tillbaka till nyheterna

Senaste nyheterna

Skolavslutning årskurs 6, musiklärarna uppträder

2020-06-12
Våra musiklärare uppträder på skolavslutningen för eleverna i årskurs 6. Läs mer

Ansökan till förskoleklass läsåret 2020-2021

2018-11-16
Alla som vill söka plats till Västbergaskolans förskoleklass höstterminen 2020 behöver fylla i en ansökan till skolan. Det gäller även … Läs mer

Boknyheter på Bibioteket

2017-12-04
Följ boknyheter på Instagram : vastbergabiblioteket Läs mer

Idrottshallen

2017-05-10
Inför nästa läsår kommer vår idrottshall att rivas för att ge plats åt en större och mer funktionell hall vilket … Läs mer

Stockholmsfinal i schack

2017-03-31
Lågstadiets schacklag har gått vidare till skolfinalen i Stockholm som äger rum måndag 3 april. Stort grattis och lycka till! Läs mer