Föreläsning om normkritik i praktiken för all personal

2015-08-07

Skolan arbetar hela tiden aktivt med trygghet och likabehandling. Genom brukarundersökningen i F-klass, åk 2, 5 och 8 samt trygghetsenkäten som görs i åk 1­-9 får vi mycket information om hur elever och föräldrar upplever vår verksamhet i dessa frågor. Utifrån det och den djupgående analys personalen gjort utifrån likabehandlingsplanen tar vi fram utvecklingsområden och vi formulerar vilka åtgärder vi ska vidta för att exempelvis få bukt med kränkningar av olika slag. Nästa läsår inleds med en halvdagsföreläsning ”Normkritik i praktiken” som organisationen Jämställt (jamstallt.se) håller i. Detta följs upp av ett arbete där alla arbetslag ska formulera hur de ska jobba utifrån ett normkritiskt förhållningssätt i praktiken.


Tillbaka till nyheterna

Senaste nyheterna

Skolavslutning årskurs 6, musiklärarna uppträder

2020-06-12
Våra musiklärare uppträder på skolavslutningen för eleverna i årskurs 6. Läs mer

Ansökan till förskoleklass läsåret 2020-2021

2018-11-16
Alla som vill söka plats till Västbergaskolans förskoleklass höstterminen 2020 behöver fylla i en ansökan till skolan. Det gäller även … Läs mer

Boknyheter på Bibioteket

2017-12-04
Följ boknyheter på Instagram : vastbergabiblioteket Läs mer

Idrottshallen

2017-05-10
Inför nästa läsår kommer vår idrottshall att rivas för att ge plats åt en större och mer funktionell hall vilket … Läs mer

Stockholmsfinal i schack

2017-03-31
Lågstadiets schacklag har gått vidare till skolfinalen i Stockholm som äger rum måndag 3 april. Stort grattis och lycka till! Läs mer