Välkommen till vår grundsärskola!

Vi är en grundsärskola från förskoleklass till årskurs 9. Läsåret 2017-2018 har vi 13 elever och alla läser enligt träningsskolans kursplaner (estetisk verksamhet, verklighetsuppfattning, kommunikation, motorik och vardagsaktiviteter). Vi ser skola och fritids som en helhet där alla aktiviteter kan kopplas till läroplanen samt till elevernas individuella behov. Vi använder PictureMyLife för dokumentation samt i kontakten mellan skolan och hemmet.

Varje morgon inleds med ett morgonmöte där dagens aktiviteter presenteras på ett tydligt sätt med hjälp av bilder och tecken. Dagarna är omväxlande, det ska locka till aktivitet och utveckling, motoriska övningar, kreativt skapande, dans och drama. Vi använder oss av interaktiva tavlor och lärplattor.

Lärande och utveckling sker både i skolan och ute i samhället, tex att rida eller åka till simhallen. Förmågor tränas med ett livslångt perspektiv för att bli självständig i vardagen och i samhället.Vi ser också att kommunikation är en viktig del av vår verksamhet och jobbar med ljudträning, läs- och skrivövningar, AKK (alternativt kompletterande kommunikation), bilder samt teckenstöd.

Vi har ett nybyggt rörelserum där vi har musik/rytmik och dans med en utbildad danspedagog. En stor del av personalen har utbildning och erfarenhet av att arbeta med tecken som stöd. Personalen får regelbunden handledning.

I bildspelen ovan ser du bilder från vår verksamhet, vi har även en Facebook-sida som vi uppdaterar med bilder från olika aktiviteter. Hör gärna av dig, så berättar vi mer om vår verksamhet.

Generella iakttagelser efter en extern utvärdering av Västbergaskolans grundsärskola gjord av utbildningsförvaltningen

– Eleverna har en god och stimulerande lärmiljö.
– Eleverna har god tillgång till IKT och andra läromedel.
– Det är en hög grad av individanpassning och lärandet sker på måna lika olika sätt för att möta respektive elev på rätt nivå.
– Elevens kommunikativa förmåga tränas med hjälp av tecken, bilder, etc.
– Elever, som har rätt modersmålsundervisning, erbjuds detta.
– Eleverna erbjuds motorisk träning genom exempelvis dans och ridning.
– Pedagogerna uppvisar en tilltro till elevernas förmåga att klara olika situationer och uppdrag.
– Pedagogerna dokumenterar elevernas framsteg med hjälp av bilder och film och lägger ut det på skolans hemsida.
– Eleverna tränas i att vara ute i samhället bl.a. genom olika studiebesök.

Anastasia Genaridu

Bitr. rektor grundsärskolan
08-563 161 26
anastasia.genaridu@vastbergaskolan.se

Annika Stock

Pedagog - Stjärnorna
08-563 161 26
annika.stock@vastbergaskolan.se

Britt-Marie Kupari

Pedagog - Stjärnorna
08-563 161 26
britt-marie.kupari@vastbergaskolan.se

Connie Namatovu

Elevassistent - Stjärnorna
08-563 161 26
connie.namatovu@vastbergaskolan.se

Kerstin Kabatas

Pedagog - Stjärnorna
08-563 161 26
kerstin.kabatas@vastbergaskolan.se

Lena Johansson

Specialpedagog
08-563 161 26
lena.johansson@vastbergaskolan.se

Madeleine Holmström

Pedagog - Raketen
08-563 161 26
madeleine.holmstrom@vastbergaskolan.se

Olga Vagelopoulou

Pedagog - Raketen
08-563 161 26
olga.vagelopoulou@vastbergaskolan.se