Elevhälsan

Här arbetar

Elin Argus, skolsköterska för åk F-6

Anneli Mikaelsson, skolsköterska för åk 7-9 och grundsärskolan

Kristina Zengin, kurator
På skolan: måndag till fredag

Emma Supanich, skolpsykolog
På skolan: måndag och fredag

Skolläkare Gunilla Winström finns på skolan en dag i månaden och träffar elever som genom skolsköterskorna har en bokad tid.

Om skolhälsovården

Skolhälsovården arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal och hälsokontroller. Vi följer upp och kontrollerar tillväxt, syn, hörsel, gör screening för scolios samt vaccinerar enligt fastställda rutiner.

Alla barn i förskoleklass kallas till skolläkarbesök.

Hälsosamtal hålls i åk 4 och åk 8 samt vid behov.

Skolsköterskorna ingår i skolans elevhälsoteam som har regelbundna möten varje vecka.


Elevhälsoteam

Gunilla Winström

Skolläkare
Kontakt förmedlas via skolsköterskan.

Kristina Zengin

Kurator
08-563 161 07
kristina.zengin@vastbergaskolan.se

Magdalena Alm

Studie- och yrkesvägledare
08 – 563 161 28
magdalena.alm@vastbergaskolan.se

Ing-Marie ”Ia” Berander

Speciallärare årskurs 4-6
ia.berander@vastbergaskolan.se

Anna Karin Hellsten

Bitr. rektor F-3
0733-41 42 66
anna-karin.hellsten@vastbergaskolan.se

Karin Forsberg

Bitr. rektor 4-6
08-563 161 30
karin.forsberg@vastbergaskolan.se

Anna Stenbom

Bitr. rektor 7-9
0733-41 42 68
anna.stenbom@vastbergaskolan.se

Sahra Otto Cronhamn

Specialpedagog årskurs F-3
sahra.otto-cronhamn@vastbergaskolan.se

Anneli Mikaelsson

Skolsköterska årskurs 7-9 och grundsärskolan
08-563 161 09
anneli.mikaelsson@vastbergaskolan.se

Krisgruppen

Hans Larsson

Rektor och huvudman
08-563 161 27
hans.larsson@vastbergaskolan.se

Helene Lind

Expeditionen
08-563 161 04
helene.lind@vastbergaskolan.se

Kristina Zengin

Kurator
08-563 161 07
kristina.zengin@vastbergaskolan.se

Karin Forsberg

Bitr. rektor 4-6
08-563 161 30
karin.forsberg@vastbergaskolan.se

Anna Karin Hellsten

Bitr. rektor F-3
0733-41 42 66
anna-karin.hellsten@vastbergaskolan.se

Anna Stenbom

Bitr. rektor 7-9
0733-41 42 68
anna.stenbom@vastbergaskolan.se

Milan Vorkapic

Vaktmästare
0733-41 42 63
milan.vorkapic@vastbergaskolan.se

För information eller rådgivning

Mottagningsgruppen

Hägersten – Liljeholmen
08 – 508 223 00

Mottagningsgruppen

Hägersten – Liljeholmen (växelnummer)
08 – 508 220 00

BUP


08 – 514 529 50

Maria ungdom


08 – 672 465 00

Tommy Hedström

Fältassistent (Hägersten-Liljeholmen)
0761-22 33 70

Alvaro Torres

Fältassistent (Hägersten-Liljeholmen)
0761-22 33 71