Fritidsledare / fritidspedagog

  Publicerat den 18 oktober, 2018

  Vi söker dig som vill arbeta som resurs i en klass där du ska hjälpa och stödja elever i deras arbete. Tillsammans med de lärare du samarbetar med kommer du att planera för de elever som behöver ditt stöd. Du ska även vara med på rasterna för att delta i elevernas aktiviteter så att inga konflikter uppstår. Om konflikter uppstår ska du kunna tillsammans med de inblandade lösa dessa.

  På eftermiddagarna ska du delta i arbetet på fritidsklubben där barnen i åk. 4 går. Du ska tillsammans med personalen på fritidsklubben planera och genomföra lämpliga aktiviteter som ni sedan utvärderar.

  Vi söker dig som är engagerad och positiv fritidsledare. Du som söker jobbet ska helst ha fritidsledare- eller vara barnskötarutbildning. Du är lyhörd för elevernas och verksamhetens behov och har lätt att anpassa dina arbetssätt till olika förutsättningar. Du är en god förebild för elever och personal och din värdegrund stämmer väl överens med Västbergaskolans.

  Du har god förmåga att samarbeta och kommunicera med elever, vårdnadshavare och personal på skolan. Du är en tydlig, positiv ledare som bygger på elevers och kollegors starka sidor för att hjälpa andra att utvecklas. Du följer gemensamma överenskommelser och vill delta i Västbergaskolans spännande arbete.

  Vill du jobba på en skola som har:

  * god stämning med ett öppet och välkomnande klimat
  * goda elevresultat
  * 24 elever i varje klass
  * engagerad och duktig personal
  * välfungerande elevhälsoarbete med tydliga rutiner
  * gemensamma regler som skapar trygghet och studiero
  * god ekonomi där vi prioriterar verksamheten
  * friskvårdsbidrag på 3000 kr per år
  * trevlig matsal med fantastisk mat lagad från grunden
  Då ska du söka jobb hos oss!  Sista ansökningsdag:
  2018-11-02
  Epostadress:
  rekrytering-4-6@vastbergaskolan.se
  Referens:
  Klubben
  Övrigt:
  Anställning börjar så snart som möjligt.

  Varaktighet/Arbetstid:
  6 månader eller längre
  Heltid
  Omfattning 80 - 100% visstidsanställning fram december med möjlighet till fortsatt anställning.
  Lön:
  Fast månads- vecko- eller timlön
  Lön enligt överenskommelse.

  Arbetsgivare:
  Västbergaskolan AB
  Postadress:
  Klensmedsvägen 2
  12638 Hägersten
  Besöksadress:
  Klensmedsvägen 2
  Hemsida och telefonnummer:
  http://www.vastbergaskolan.se
  0856316100
  Kontaktperson:
  Bitr. Rektor 4-6
  karin.forsberg@vastbergaskolan.se

  Lärare Västbergaskolan F - 3

  Publicerat den 16 oktober, 2018

  Som lärare på Västbergaskolan kommer du att samarbeta med dina kollegor i ett årskursarbetslag, en avdelning. Avdelningen inrymmer skola och fritids i samma korridor. I arbetslaget arbetar lärare, fritidspedagoger, barnskötare och specialpedagog för att tillsammans ge alla elever möjligheter att utvecklas mot utbildningens mål. Arbetet innebär planering, genomförande och uppföljning av verksamheten, samverkan med fritidspedagoger och andra pedagoger i skolan.

  Tjänsten innebär mentorskap och undervisning i alla teoretiska ämnen samt bild i en årskurs 2 som man sedan följer upp till årskurs 3. Du kommer att ha utvecklingssamtal, upprätta dokumentation, ha föräldrakontakt mm. Du arbetar systematiskt med planering, utvärdering och formativ bedömning som utgår ifrån elevernas behov. Du gör extra anpassningar för att alla elever ska lyckas i klassrummet.

  På skolan bedrivs ett systematiskt utvecklingsarbete och för närvarande fokuserar vi på att utveckla verksamma strategier i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, samt användandet av IKT. Vi fortsätter också att implementera ett formativt arbetssätt och det vi tagit till oss i våra tidigare fortbildningar matematiklyftet och läslyftet.

  Vi söker en skicklig, engagerad och positiv F-3-lärare till årskurs 2. Du som söker jobbet är utbildad F-3 lärare och innehar lärarlegitimation med behörighet i alla teoretiska ämnen upp till årskurs 3. Du är väl insatt i styrdokumenten och du arbetar systematiskt med planering, genomförande och uppföljning av arbetet med eleverna. Du är lyhörd för elevernas och verksamhetens behov och når goda resultat. Du är flexibel och lösningsorienterad och har lätt att anpassa dina arbetssätt till olika förutsättningar. Du är en god förebild för elever och personal och din värdegrund stämmer väl överens med Västbergaskolans. Du har god förmåga både till självständigt arbete och att samarbeta och kommunicera med elever, vårdnadshavare och personal på skolan. Du har goda kunskaper inom IKT och formativ bedömning. Du är en tydlig, positiv ledare som bygger på elevers och kollegors starka sidor för att främja utveckling. Du följer gemensamma överenskommelser och vill delta i Västbergaskolans spännande arbete.

  Vi har höga förväntningar på dig och ditt engagemang och kan i gengäld lova dig ett spännande uppdrag i en mycket välfungerande skola med positiva, engagerade och skickliga pedagoger.

  Vill du jobba på en skola som har:

  * god stämning med ett öppet och välkomnande klimat
  * goda elevresultat
  * 24 elever i varje klass
  * engagerad och duktig personal
  * välfungerande elevhälsoarbete med tydliga rutiner
  * inkluderande förhållningssätt
  * gemensamma regler som skapar trygghet och studiero
  * god ekonomi där vi prioriterar verksamheten
  * friskvårdsbidrag på 3000 kr per år
  * trevlig matsal med fantastisk mat lagad från grunden  Sista ansökningsdag:
  2018-11-04
  Epostadress:
  rekrytering-f-3@vastbergaskolan.se
  Referens:
  Lärare F-3
  Övrigt:
  Märk ansökan med "Lärare F-3". Vi arbetar med rekryteringen fortlöpande. Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag.

  Varaktighet/Arbetstid:
  Tillsvidare
  Heltid
  Tillträde 7 januari 2019. Ferietjänst. 6 månaders provanställning tillämpas.
  Lön:
  Fast månads- vecko- eller timlön
  Lön enligt överenskommelse. Friskvårdsbidrag på 3000 kr per år. Tillsvidareanställd personal erhåller fri sjukvård.

  Arbetsgivare:
  Västbergaskolan (Arbetslag F-3)
  Postadress:
  Klensmedsvägen 2
  12638 Hägersten
  Besöksadress:
  Klensmedsvägen 2
  Hemsida och telefonnummer:
  http://vastbergaskolan.se
  0856316100
  Kontaktperson:
  Bitr. Rektor F-3
  anna-karin.hellsten@vastbergaskolan.se