Elevassistent i grundsärskolan

  Publicerat den 19 augusti, 2018

  Du ska tillsammans med två medarbetare ta ansvar för en elevs kunskapsutveckling och miljö och arbeta självständig med eleven.

  Vi söker en duktig och engagerad pedagog till vår grundsärskola med inriktning Träningsskola.
  Du ska kunna, tillsammans med två medarbetare, ta ansvar för en elevs kunskapsutveckling och miljö.
  Som person är du positiv, lösningsfokuserad, flexibel och kan arbeta självständigt.
  Du har lätt för att skapa goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare.
  Du är lyhörd för elevernas och verksamhetens behov och kan anpassa ditt arbete efter olika förutsättningar.
  Du kan samarbeta och följer gemensamma överenskommelser.
  Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

  - god stämning med ett öppet och välkomnande klimat
  - engagerad och erfaren personal
  - personalhandledning från en legitimerad psykolog
  - friskvårdsbidrag på 3.000 kr per år
  - trevlig matsal med fantastisk mat lagad från grunden  Sista ansökningsdag:
  2018-09-06
  Epostadress:
  anastasia.genaridu@vastbergaskolan.se

  Varaktighet/Arbetstid:
  6 månader eller längre
  Heltid
  Semesteranställning 40 timmar i veckan
  Lön:
  Fast månads- vecko- eller timlön
  Lön, efter överenskommelse. Friskvårdsbidrag tillkommer om 1.500 kronor/termin.

  Arbetsgivare:
  Västbergaskolan AB
  Postadress:
  Klensmedsvägen 2
  12638 Hägersten
  Besöksadress:
  Klensmedsvägen 2
  Hemsida och telefonnummer:
  http://www.vastbergaskolan.se
  0856316100
  Kontaktperson:
  Biträdande rektor
  anastasia.genaridu@vastbergaskolan.se

  Vikariat fritidspedagog / barnskötare

  Publicerat den 19 augusti, 2018

  Din huvudsakliga arbetsuppgift är det pedagogiska arbetet på fritids under eftermiddagen. Vi strävar efter att erbjuda eleverna inspirerande, välplanerade och varierade aktiviteter med ett tydligt syfte och mål både inomhus och utomhus under hela året. Vi strävar efter ett gott samarbete runt elevernas hela vistelse i skolan för att främja lärande i olika former.

  Du kommer att samarbeta med övriga kollegor i arbetslaget och övriga fritidshem på skolan. Arbetet innebär bland annat att på heltid bedriva pedagogiskt arbete och omsorg om våra elever, att planera och genomföra lekar och andra aktiviteter, att förbereda och genomföra mellanmål, att samverka med klassläraren och andra pedagoger i skolan. Du kommer vara med i undervisningen under skoldagen som ett stöd för gruppen och enskilda elever.

  Vi söker en engagerad och positiv person till ett vikariat i fritidshemmet och som klassamverkare i årskurs 1. Du som söker jobbet måste ha tidigare erfarenhet av arbete i fritidshem och får gärna ha någon form av social eller pedagogisk utbildning.

  Du har många idéer kring hur du vill arbeta och kapacitet att omsätta detta i praktiken. Du är en god förebild för elever och personal och din värdegrund stämmer väl överens med Västbergaskolans.

  Som person är du engagerad, positiv, lösningsfokuserad och flexibel. Du är lyhörd för elevernas och verksamhetens behov och du är en tydlig, positiv vuxen. Du har god förmåga att samarbeta och kommunicera med elever, vårdnadshavare och personal på skolan.

  Västbergaskolan är en skola som har god stämning med ett öppet och välkomnande klimat. Vi har 24 elever i klasserna och engagerad och duktig personal. Vi har gemensamma regler som skapar trygghet och studiero samt trevlig matsal med fantastisk mat lagad från grunden.

  På lågstadiet är vi organiserade i årskursarbetslag och varje avdelning inrymmer skola och fritids i samma korridor. I arbetslagen arbetar lärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare och speciallärare tillsammans för att ge alla elever möjligheter att utvecklas mot utbildningens mål.  Sista ansökningsdag:
  2018-09-03
  Epostadress:
  rekrytering-f-3@vastbergaskolan.se
  Referens:
  Vikariat fritids
  Övrigt:
  Ange referens "vikariat fritids" i din ansökan. Vi kallar till intervjuer löpande under rekryteringsperioden. Tillträde enligt ök. Välkommen med din ansökan! Extern rekryteringshjälp undanbedes.

  Varaktighet/Arbetstid:
  11 dagar - 3 månader
  Heltid
  Tjänsten är ett vikariat. Tillträde snarast eller enligt ök.
  Lön:
  Fast månads- vecko- eller timlön
  Lön enligt ök.

  Arbetsgivare:
  Västbergaskolan (Arbetslag F-3)
  Postadress:
  Klensmedsvägen 2
  12638 Hägersten
  Besöksadress:
  Klensmedsvägen 2
  Hemsida och telefonnummer:
  http://vastbergaskolan.se
  0856316100
  Kontaktperson:
  Biträdande rektor
  anna-karin.hellsten@vastbergaskolan.se
  Vikariesamordnare
  helene.lindquist@vastbergaskolan.se

  Lärare i hem - och konsumentkunskap åk 6 - 9

  Publicerat den 6 augusti, 2018

  Du planerar och genomför undervisning i ämnet hem- och konsumentkunskap, samt ansvarar för inköp inom din egen budget. I tjänsten kan också mentorskap ingå.

  Nu söker vi en duktig och engagerad lärare i hem- och konsumentkunskap till åk 6-9. Du som söker jobbet är behörig och legitimerad lärare i hem- och konsumentkunskap. Som person är du positiv, lösningsfokuserad och flexibel. Du är en tydlig ledare med en god pedagogisk förmåga. Du har lätt för att skapa goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare samt ser vikten av att skapa studiero och en god atmosfär i klassrummet. Du är väl insatt i läroplanens mål och du arbetar systematiskt med planering och formativ bedömning.

  Vill du jobba på en skola som har:

  -god stämning med ett öppet och välkomnande klimat
  -engagerad och duktig personal
  -goda elevresultat
  -max 24 elever i varje klass
  -välfungerande elevhälsoarbete med tydliga rutiner
  -gemensamma regler i hela skolan som skapar trygghet och studiero
  -god ekonomi
  -friskvårdsbidrag på 3000 kr per år
  -trevlig matsal med fantastisk mat lagad från grunden

  Då ska du söka jobb hos oss!  Sista ansökningsdag:
  2018-08-21
  Epostadress:
  rekrytering-7-9@vastbergaskolan.se
  Referens:
  hkk-lärare
  Övrigt:
  Observera att vi kommer att påbörja rekryteringsprocessen omgående.

  Varaktighet/Arbetstid:
  Tillsvidare
  Heltid
  Tillsvidaretjänst med sex månaders provanställning. 100% alt. 75-80%
  Lön:
  Fast månads- vecko- eller timlön
  Lön enligt överenskommelse.

  Arbetsgivare:
  Västbergaskolan AB (Arbetslag 7-9)
  Postadress:
  Klensmedsvägen 2
  12638 Hägersten
  Besöksadress:
  Klensmedsvägen 2
  Hemsida och telefonnummer:
  http://vastbergaskolan.se
  0856316100
  Kontaktperson:
  Bitr. Rektor 7-9
  anna.stenbom@vastbergaskolan.se

  Speciallärare / resurslärare i matematik 50 - 75%

  Publicerat den 2 augusti, 2018

  Dina uppgifter som speciallärare är i första hand att ge stöd till de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i matematik. För att kunna sätta in rätt stöd ska du ha en dialog med den undervisande läraren och kanske med hjälp av vissa tester ta reda på vilka svårigheter eleven har. Du ska också följa upp och utvärderar dina insatser för att se att du gett rätt stöd. För att eleven ska kunna arbeta vidare i klassrummet ska du ge handledning till läraren och ev. resurspersonen som arbetar i klasserna.

  Tillsammans med specialpedagogen och lärarna på mellanstadiet kan ni tillsammans ge alla elever förutsättningar att nå målen.

  Välkommen med din ansökan!

  Vi söker dig behörig lärare i matematik, gärna med speciallärarexamen i matematik. Du är engagerad, positiv och tycker att det är stimulerande att undervisa och utveckla elevernas förmågor så att de når kunskapskraven.

  Du är en god förebild för elever och personal och din värdegrund stämmer väl överens med Västbergaskolans. Du har god förmåga att samarbeta och kommunicera med elever, vårdnadshavare och personal på skolan.

  Du är en tydlig, positiv ledare som bygger på elevers och kollegors starka sidor för att hjälpa andra att utvecklas. Du följer gemensamma överenskommelser och vill delta i Västbergaskolans spännande arbete.

  Välkommen till oss!

  Västbergaskolan är sedan 2001 en friskola som kan erbjuda dig:
  * god stämning med ett öppet och välkomnande klimat
  * goda elevresultat
  * 24 elever i varje klass
  * engagerad och duktig personal
  * välfungerande elevhälsoarbete med tydliga rutiner
  * gemensamma regler som skapar trygghet och studiero
  * god ekonomi där vi prioriterar verksamheten
  * friskvårdsbidrag på 3000 kr per år
  * trevlig matsal med fantastisk mat lagad från grunden

  Välkommen med din ansökan!  Sista ansökningsdag:
  2018-08-26
  Epostadress:
  rekrytering-4-6@vastbergaskolan.se
  Referens:
  Speciallärare

  Varaktighet/Arbetstid:
  Tillsvidare
  Deltid
  Ferietjänst. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Eventuellt kan tjänsten utökas ytterligare. 60%-80%
  Lön:
  Fast månads- vecko- eller timlön
  Efter överenskommelse. Friskvårdsbidrag 1500 kr/termin

  Arbetsgivare:
  Västbergaskolan AB
  Postadress:
  Klensmedsvägen 2
  12638 Hägersten
  Besöksadress:
  Klensmedsvägen 2
  Hemsida och telefonnummer:
  http://www.vastbergaskolan.se
  0856316100
  Kontaktperson:
  Bitr. Rektor 4-6
  karin.forsberg@vastbergaskolan.se