Skolsköterska deltid alternativt heltid sökes

  Publicerat den 5 december, 2018

  Vi söker en legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning, inom barn och ungdom, eller distriktsköterska. Arbetet innebär samarbete med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Skolsköterskans uppdrag är att samverka med skolledning och övriga elevhälsan och utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Som skolsköterska är man en del av skolans elevhälsoteam som sammanträder varje vecka.

  Vi söker dig legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom barn och ungdom, eller distriktsköterska som har förmåga att tillsammans med de övriga inom skolhälsovården ansvara för organisation av elevhälsans medicinska insatser i skolan.

  Du som söker jobb hos oss är lyhörd för elevernas och verksamhetens behov och har lätt att anpassa dina arbetssätt till olika förutsättningar. Din värdegrund stämmer väl överens med Västbergaskolans och du har god förmåga att samarbeta och kommunicera med elever, vårdnadshavare och personal på skolan.

  Som person är du positiv, lösningsfokuserad och flexibel. Du tycker att det är spännande att tillsammans med dina kollegor vara med och utveckla verksamheten. Vi har höga förväntningar på dig och ditt engagemang och kan i gengäld lova dig ett spännande uppdrag i en mycket välfungerande skola med positiv, engagerad och skicklig personal.

  Västbergaskolan är sedan 2001 en fristående F-9-skola samt särskola F-9. På skolan går ca 700 elever fördelade på 3 klasser per årskurs och särskolans 16 elever. På Västbergaskolan samverkar all personal för att ge alla elever möjligheter att utvecklas mot utbildningens mål.

  Vill du jobba på en skola som har:

  * god stämning med ett öppet och välkomnande klimat
  * goda elevresultat
  * 24 elever i klasserna
  * grundsärskola med inriktning träningsskola med 14 elever
  * engagerad och duktig personal
  * elevhälsoteam som består av kurator, skolpsykolog, specialpedagog och biträdande rektor
  * två skolsköterskor
  * välfungerande elevhälsoarbete med tydliga rutiner
  * gemensamma regler som skapar trygghet och studiero
  * god ekonomi
  * friskvårdsbidrag på 3000 kr per år
  * trevlig matsal med fantastisk mat lagad från grunden

  Då ska du söka jobb hos oss!  Sista ansökningsdag:
  2019-01-03
  Epostadress:
  rekrytering-4-6@vastbergaskolan.se
  Referens:
  "Skolsköterska"

  Varaktighet/Arbetstid:
  Tillsvidare
  Heltid
  Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad 75 - 100%
  Lön:
  Fast månads- vecko- eller timlön


  Arbetsgivare:
  Västbergaskolan AB
  Postadress:
  Klensmedsvägen 2
  12638 Hägersten
  Besöksadress:
  Klensmedsvägen 2
  Hemsida och telefonnummer:
  http://www.vastbergaskolan.se
  0856316100
  Kontaktperson:
  Bitr. Rektor 4-6
  karin.forsberg@vastbergaskolan.se

  Lärare Västbergaskolan F - 3

  Publicerat den 20 november, 2018

  Som lärare på Västbergaskolan kommer du att samarbeta med dina kollegor i ett årskursarbetslag, en avdelning. Avdelningen inrymmer skola och fritids i samma korridor. I arbetslaget arbetar lärare, fritidspedagoger, barnskötare och specialpedagog för att tillsammans ge alla elever möjligheter att utvecklas mot utbildningens mål. Arbetet innebär planering, genomförande och uppföljning av verksamheten, samverkan med fritidspedagoger och andra pedagoger i skolan.

  Tjänsten innebär mentorskap och undervisning i alla teoretiska ämnen samt bild i en årskurs 2 som man sedan följer upp till årskurs 3. Du kommer att ha utvecklingssamtal, upprätta dokumentation, ha föräldrakontakt mm. Du arbetar systematiskt med planering, utvärdering och formativ bedömning som utgår ifrån elevernas behov. Du gör extra anpassningar för att alla elever ska lyckas i klassrummet.

  På skolan bedrivs ett systematiskt utvecklingsarbete och för närvarande fokuserar vi på att utveckla verksamma strategier i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, samt användandet av IKT. Vi fortsätter också att implementera ett formativt arbetssätt och det vi tagit till oss i våra tidigare fortbildningar matematiklyftet och läslyftet.

  Vi söker en skicklig, engagerad och positiv F-3-lärare till årskurs 2. Du som söker jobbet är utbildad F-3 lärare och innehar lärarlegitimation med behörighet i alla teoretiska ämnen upp till årskurs 3. Du är väl insatt i styrdokumenten och du arbetar systematiskt med planering, genomförande och uppföljning av arbetet med eleverna. Du är lyhörd för elevernas och verksamhetens behov och når goda resultat. Du är flexibel och lösningsorienterad och har lätt att anpassa dina arbetssätt till olika förutsättningar. Du är en god förebild för elever och personal och din värdegrund stämmer väl överens med Västbergaskolans. Du har god förmåga både till självständigt arbete och att samarbeta och kommunicera med elever, vårdnadshavare och personal på skolan. Du har goda kunskaper inom IKT och formativ bedömning. Du är en tydlig, positiv ledare som bygger på elevers och kollegors starka sidor för att främja utveckling. Du följer gemensamma överenskommelser och vill delta i Västbergaskolans spännande arbete.

  Vi har höga förväntningar på dig och ditt engagemang och kan i gengäld lova dig ett spännande uppdrag i en mycket välfungerande skola med positiva, engagerade och skickliga pedagoger.

  Vill du jobba på en skola som har:

  * god stämning med ett öppet och välkomnande klimat
  * goda elevresultat
  * 24 elever i varje klass
  * engagerad och duktig personal
  * välfungerande elevhälsoarbete med tydliga rutiner
  * inkluderande förhållningssätt
  * gemensamma regler som skapar trygghet och studiero
  * god ekonomi där vi prioriterar verksamheten
  * friskvårdsbidrag på 3000 kr per år
  * trevlig matsal med fantastisk mat lagad från grunden  Sista ansökningsdag:
  2018-12-12
  Epostadress:
  rekrytering-f-3@vastbergaskolan.se
  Referens:
  Lärare F-3
  Övrigt:
  Märk ansökan med "Lärare F-3". Vi arbetar med rekryteringen fortlöpande. Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag.

  Varaktighet/Arbetstid:
  Tillsvidare
  Heltid
  Tillträde 7 januari 2019. Ferietjänst. 6 månaders provanställning tillämpas.
  Lön:
  Fast månads- vecko- eller timlön
  Lön enligt överenskommelse. Friskvårdsbidrag på 3000 kr per år. Tillsvidareanställd personal erhåller fri sjukvård.

  Arbetsgivare:
  Västbergaskolan (Arbetslag F-3)
  Postadress:
  Klensmedsvägen 2
  12638 Hägersten
  Besöksadress:
  Klensmedsvägen 2
  Hemsida och telefonnummer:
  http://vastbergaskolan.se
  0856316100
  Kontaktperson:
  Bitr. Rektor F-3
  anna-karin.hellsten@vastbergaskolan.se