Skolans verksamhet och organisation

Västbergaskolan AB är en fristående grundskola från förskoleklass till och med årskurs 9 samt särskola från förskoleklass till årskurs 9.

Läsåret 2019-20 har grundskolan 749 elever fördelade på 3 klasser per årskurs. Grundsärskolan har 14 elever.

Västbergaskolan erbjuder skolbarnomsorg till alla som önskar.

Elever bosatta i skolans närområde har förtur till Västbergaskolan. För att få plats måste ni ansöka om det, även om det redan finns syskon som går i skolan.

Västbergaskolan AB startades 2001 av Kenth Aronsson, Lilian Samuelsson och Hans Larsson. Skolans organisation bygger på delaktighet med snabba beslutsvägar. I de fem arbetslagen kan många beslut tas direkt.

Västbergaskolans ambition är att alla elever ska vara sedda och beredas god undervisning av hög kvalitet mot kunskapsmålen.

I vårt verksamhetsprogram kan du läsa mer om hur vi jobbar. Du kan även läsa om våra pedagogiska mål för fritidshemmen och förskoleklasserna.

Organisationsplan