Skolans verksamhet och organisation

Västbergaskolan AB är en fristående grundskola från förskoleklass till och med årskurs 9 samt särskola från förskoleklass till årskurs 9.

Läsåret 2019-20 har grundskolan 749 elever fördelade på 3 klasser per årskurs. Grundsärskolan har 14 elever.

Västbergaskolan erbjuder skolbarnomsorg till alla som önskar.

Elever bosatta i skolans närområde har förtur till Västbergaskolan. För att få plats måste ni ansöka om det, även om det redan finns syskon som går i skolan.

Västbergaskolan AB startades 2001 av Kenth Aronsson, Lilian Samuelsson och Hans Larsson. Skolan ägs och drivs idag av Karin Forsberg, Anna Karin Hellsten och Anna Stenbom.

Skolans organisation bygger på delaktighet med snabba beslutsvägar. I de fem arbetslagen kan många beslut tas direkt.

Västbergaskolans ambition är att alla elever ska vara sedda och beredas god undervisning av hög kvalitet.

I vårt verksamhetsprogram kan du läsa mer om hur vi jobbar. Du kan även läsa om våra pedagogiska mål för fritidshemmen och förskoleklasserna.

 

Organisationsplan