Västbergaskolans fritidshem

De flesta av våra elever i F-3 är inskrivna på något av skolans fyra fritidshem, Mikrofonen, Kobran, Jacket och Luren. Fritidshemmen är öppna från kl 6.30 till 18.00 och bedriver även lovverksamhet. För årskurs 4 och 5 finns en fritidsklubb, Klubben, som är öppen från det att skolans slutar fram till 16.45. Klubben stänger under sommar- och jullov. De fyra fritidshemmen har sina lokaler på fyra olika enheter inom skolbyggnaden. Eftersom varje avdelning är integrerad med skolan/förskoleklassen möjliggör detta att lokalerna nyttjas optimalt och samarbetet mellan skola och fritids underlättas. Fritidshemmens lokaler är anpassade så att de kan erbjuda möjlighet till lek och skapande verksamhet i olika former men även vila. Fritidshemmen har tillgång till skolans gymnastiksal, datasal och aulan. Inom skolans fritidshem arbetar ca 27 pedagoger. Det går ca 65 barn på varje fritidshem. På fritidshemmen arbetar fritidspedagoger, barnskötare, fritidsledare och förskollärare.