Övrig personal


Carl Joshi

IT-ansvarig
0733-41 42 60
carl.joshi@vastbergaskolan.se

Helene Lind

Expeditionen
08-563 161 04
helene.lind@vastbergaskolan.se

Lena Ståhl

Löne - och HR-administratör
08-563 161 03
lena.stahl@vastbergaskolan.se

Milan Vorkapic

Vaktmästare
0733-41 42 63
milan.vorkapic@vastbergaskolan.se

Obrenija Rafailovic

Ekonomiassistent
08-563 161 03
obrenija.rafailovic@vastbergaskolan.se