Personal 4-6


Birgitta Wallroth Kramer

Klasslärare 5C
birgitta.wallroth-kramer@vastbergaskolan.se

Björn Jönsson

Mentor 9B, svenska, spanska
bjorn.jonsson@vastbergaskolan.se

Carl Joshi

IT-ansvarig, data årskurs 4
0733-41 42 60
carl.joshi@vastbergaskolan.se

Cornelia Södergren

Mentor 9B, Idrott
cornelia.sodergren@vastbergaskolan.se

Elin Örnebring

Speciallärare i matematik
elin.ornebring@vastbergaskolan.se

Gabriella Örün

Klubben, resurs 4A
gabriella.orun@vastbergaskolan.se

Gunilla Fogström

Klasslärare 6C
gunilla.fogstrom@vastbergaskolan.se

Ing-Marie ”Ia” Berander

Speciallärare årskurs 4-6
ia.berander@vastbergaskolan.se

Ingela Espmark

Klasslärare 6B
ingela.espmark@vastbergaskolan.se

Jacob Sandgren

Klubben
jacob.sandgren@vastbergaskolan.se

Joakim Haglund

Klubben, resurs 4C
joakim.haglund@vastbergaskolan.se

Johanna Krüger

Mentor 9C, trä- och metallslöjd
johanna.kruger@vastbergaskolan.se

Karin Forsberg

Bitr. rektor 4-6
08-563 161 30
karin.forsberg@vastbergaskolan.se

Karin Hellström

Föräldraledig
karin.hellstrom@vastbergaskolan.se

Karin Kindblom

Textilslöjd, matte, teknik årskurs 4-6
karin.kindblom@vastbergaskolan.se

Lena Axkull

Slöjd
lena.axkull@vastbergaskolan.se

Linda Begines

Föräldraledig
linda.begines@vastbergaskolan.se

Linda Ekeroot

Klasslärare 4C
linda.ekeroot@vastbergaskolan.se

Linda Nimstål

Klubben, resurs årskurs 4
linda.nimstal@vastbergaskolan.se

Maija Bering

Klasslärare 6A och 6B
maija.bering@vastbergaskolan.se

Maria Gelin

Klasslärare 5A
maria.gelin@vastbergaskolan.se

Maria Östrud

Musik årskurs 4-9
maria.ostrud@vastbergaskolan.se

Marinella di Giacomo

Mentor 7A, engelska, tyska
marinella.di-giacomo@vastbergaskolan.se

Marko Pavic

Klubben, resurs 4B
marko.pavic@vastbergaskolan.se

Martin Wermeling

Klasslärare 4B
martin.wermeling@vastbergaskolan.se

Mattias Lindholm

Mentor 9A, bild
mattias.lindholm@vastbergaskolan.se

Niklas Kvarmans

Klasslärare 5B
niklas.lindberg@vastbergaskolan.se

Omar Khelifa

Klubben, resurs 4B
omar.khelifa@vastbergaskolan.se

Pia Johnsson

Klasslärare 6A
pia.johnsson@vastbergaskolan.se

Simon Serrander

Idrott årskurs 1 och 4-6
simon.serrander@vastbergaskolan.se

Spiros Bellos

Klubben, resurs årskurs 5
spiros.bellos@vastbergaskolan.se

Tina Andersson

Klasslärare 4A
tina.andersson@vastbergaskolan.se

Valentina Matti

Resurs 4C
valentina.matti@vastbergaskolan.se