Moderna språk årskurs 6


Björn Jönsson

Mentor 8B, svenska, spanska
bjorn.jonsson@vastbergaskolan.se

Joanna Forslund

Mentor 7C, engelska, franska
joanna.forslund@vastbergaskolan.se

Linda Begines

Mentor 9C, svenska, spanska
linda.begines@vastbergaskolan.se

Marinella di Giacomo

Mentor 9A, engelska, tyska
marinella.di-giacomo@vastbergaskolan.se