Lärare i praktiska och estetiska ämnen


Johanna Krüger

Mentor 8C, trä- och metallslöjd
johanna.kruger@vastbergaskolan.se

Karin Hellström

Föräldraledig
karin.hellstrom@vastbergaskolan.se

Karin Kindblom

Textilslöjd, matte, teknik årskurs 4-6
karin.kindblom@vastbergaskolan.se

Lena Axkull

Trä- och metallslöjd
lena.axkull@vastbergaskolan.se

Maria Östrud

Musik årskurs 4-9
maria.ostrud@vastbergaskolan.se

Mattias Lindholm

Mentor 8A, bild
mattias.lindholm@vastbergaskolan.se

Viktoria Westberg

Mentor 9B, hemkunskap
viktoria.westberg@vastbergaskolan.se

Åsa Ahrens

Textilslöjd årskurs 3-9
asa.ahrens@vastbergaskolan.se