Specialpedagog, resurser och svenska 2


Anna Jonsson

Speciallärare årskurs 4-6
anna.jonsson@vastbergaskolan.se

Frida Ekdahl

Klubben, resurs årskurs 6
frida.ekdahl@vastbergaskolan.se

Ing-Marie ”Ia” Berander

Speciallärare årskurs 4-6
ia.berander@vastbergaskolan.se

Linda Nimstål

Klubben, resurs årskurs 6
linda.nimstal@vastbergaskolan.se

Moa Jonsson Ishizaki

Klubben, resurs årskurs 5
moa.jonsson-ishizaki@vastbergaskolan.se

Spiros Bellos

Klubben, resurs årskurs 4
spiros.bellos@vastbergaskolan.se