Specialpedagog, resurser och svenska 2


Gabriella Örün

Klubben, resurs 4A
gabriella.orun@vastbergaskolan.se

Ing-Marie ”Ia” Berander

Speciallärare årskurs 4-6
ia.berander@vastbergaskolan.se

Linda Nimstål

Klubben, resurs årskurs 4
linda.nimstal@vastbergaskolan.se

Spiros Bellos

Klubben, resurs årskurs 5
spiros.bellos@vastbergaskolan.se