Specialpedagog, resurser och svenska 2


Elin Örnebring

Speciallärare i matematik
elin.ornebring@vastbergaskolan.se

Gabriella Örün

Klubben, resurs 4A
gabriella.orun@vastbergaskolan.se

Ing-Marie ”Ia” Berander

Speciallärare årskurs 4-6
ia.berander@vastbergaskolan.se

Joakim Haglund

Klubben, resurs 4C
joakim.haglund@vastbergaskolan.se

Linda Nimstål

Klubben, resurs årskurs 4
linda.nimstal@vastbergaskolan.se

Marko Pavic

Klubben, resurs 4B
marko.pavic@vastbergaskolan.se

Omar Khelifa

Klubben, resurs 4B
omar.khelifa@vastbergaskolan.se

Spiros Bellos

Klubben, resurs årskurs 5
spiros.bellos@vastbergaskolan.se

Valentina Matti

Resurs 4C
valentina.matti@vastbergaskolan.se