Specialpedagog, resurser och svenska 2


Elin Örnebring

Speciallärare i matematik
elin.ornebring@vastbergaskolan.se

Gabriella Örün

Resurs 5A
gabriella.orun@vastbergaskolan.se

Gunilla Fogström

Studion - mellanstadiet
gunilla.fogstrom@vastbergaskolan.se

Ing-Marie ”Ia” Berander

Speciallärare årskurs 4-6
ia.berander@vastbergaskolan.se

Joakim Haglund

Klubben, resurs 5C
joakim.haglund@vastbergaskolan.se

Karla Retamal Salas

Klubben, resurs åk 4
karla.retamal-salas@vastbergaskolan.se

Linda Nimstål

Klubben, resurs årskurs 5
linda.nimstal@vastbergaskolan.se

Marko Pavic

Klubben
marko.pavic@vastbergaskolan.se

Spiros Bellos

Studion - mellanstadiet
spiros.bellos@vastbergaskolan.se