Engelska


Joanna Forslund

Mentor 9C, engelska 9B, 9C, franska årskurs 7-9
joanna.forslund@vastbergaskolan.se

Linda Råberg

Mentor 7C, svenska 7C, 8A, 9C, engelska 7C, förstärkt svenska årskurs 8
linda.raberg@vastbergaskolan.se

Marinella di Giacomo

Mentor 8A, engelska 7A, 8A, 9A, tyska årskurs 6-9
marinella.di-giacomo@vastbergaskolan.se

Mikael Hermansson

Mentor 8B, engelska 7B, 8B, 8C, trä- och metallslöjd årskurs 4-6
mikael.hermansson@vastbergaskolan.se