Förstärkt svenska


Linda Råberg

Mentor 8C, svenska, engelska, förstärkt svenska
linda.raberg@vastbergaskolan.se

Sofie Ljungman

Mentor 7B, svenska, förstärkt svenska
sofie.ljungman@vastbergaskolan.se