Mentorer årskurs 7-9


Alexander Linde

Mentor 8A, SO 7A, 8A, 9A, 9C
alexander.linde@vastbergaskolan.se

Anna Franck

Mentor 9B
anna.franck@vastbergaskolan.se

Anneli Hernvald

Mentor 7A, matte 8-9, NO/teknik 7A, 9C
anneli.hernvald@vastbergaskolan.se

Björn Jönsson

Mentor 7B, svenska 8B, 7B, spanska årskurs 6-9
bjorn.jonsson@vastbergaskolan.se

Cornelia Niklasson

Mentor 7B, Idrott årskurs 5-9
cornelia.niklasson@vastbergaskolan.se

Jens Hansson

Mentor 9B, SO 7B, 7C, 8B, 8C, 9B
jens.hansson@vastbergaskolan.se

Joanna Forslund

Mentor 9C, engelska 9B, 9C, franska årskurs 7-9
joanna.forslund@vastbergaskolan.se

Johanna Krüger

Mentor 7C, trä- och metallslöjd årskurs 3-9
johanna.kruger@vastbergaskolan.se

Karin Hellström

Föräldraledig
karin.hellstrom@vastbergaskolan.se

Liene Babrovska

Mentor 9A, textilslöjd årskurs 5-9
liene.babrovska@vastbergaskolan.se

Linda Begines

Mentor 8C, svenska 8C, 9B, spanska årskurs 6-9
linda.begines@vastbergaskolan.se

Linda Råberg

Mentor 7C, svenska 7C, 8A, 9C, engelska 7C, förstärkt svenska årskurs 8
linda.raberg@vastbergaskolan.se

Marinella di Giacomo

Mentor 8A, engelska 7A, 8A, 9A, tyska årskurs 6-9
marinella.di-giacomo@vastbergaskolan.se

Martin Bruhn

Mentor 8C, matte årskurs 8, NO/teknik 8A, 8C, 9A, teknik årskurs 6
martin.bruhn@vastbergaskolan.se

Mattias Lindholm

Mentor 7A, bild årskurs 4-9
mattias.lindholm@vastbergaskolan.se

Mikael Hermansson

Mentor 8B, engelska 7B, 8B, 8C, trä- och metallslöjd årskurs 4-6
mikael.hermansson@vastbergaskolan.se

Sofie Ljungman

Mentor 9A, svenska 9A, 7A, förstärkt svenska årskurs 9
sofie.ljungman@vastbergaskolan.se

Tove Olsen

Mentor 8B, matte årskurs 7, 9, NO/teknik 8B, teknik årskurs 6
tove.olsen@vastbergaskolan.se