Personal F-3


Amelia Chinarro

Hemvist 2 Mars, fritids
amelia.chinarro@vastbergaskolan.se

Ann-Charlotte Marshall

Klasslärare 1C
ann-charlotte.marshall@vastbergaskolan.se

Ann-Sofie Jansson

Kobran, fritids/samverkan, musiklärare årskurs 1-3
ann-sofie.jansson@vastbergaskolan.se

Anna Björk

Hemvist 2 Mars, lärare/fritids
anna.bjork@vastbergaskolan.se

Anna Karin Hellsten

Bitr. rektor F-3
0733-41 42 66
anna-karin.hellsten@vastbergaskolan.se

Anna Sigal

Klasslärare 3A
anna.sigal@vastbergaskolan.se

Annika Nyström

Jacket, fritids/samverkan
annika.nystrom@vastbergaskolan.se

Åsa Dahlstedt-Orre

Jacket, fritids/samverkan
asa.dahlstedt-orre@vastbergaskolan.se

Carina Hansson

Lärare F-1 (Mikrofonen och Luren)
carina.hansson@vastbergaskolan.se

Catrin Lindström

Klasslärare 3B
catrin.lindstrom@vastbergaskolan.se

Christina Ankarstad

Hemvist 3 Sol, fritids
christina.ankarstad@vastbergaskolan.se

Christina Strömberg

Resurs grundsärkolan
christina.stromberg@vastbergaskolan.se

Dragana Mijatovic

Speciallärare årskurs 1-3, svenska som andraspråk
dragana.mijatovic@vastbergaskolan.se

Elisabeth Segeblad-Lundin

Luren, fritids/samverkan
elisabeth.segeblad-lundin@vastbergaskolan.se

Emma Kindblom

Luren, fritids/samverkan
emma.kindblom@vastbergaskolan.se

Emma Sik Perneby

Klasslärare 2C
emma.sik-perneby@vastbergaskolan.se

Gabriella Örün

Kobran, fritids/samverkan
gabriella.orun@vastbergaskolan.se

Helena Eriksson

Klasslärare 2B
helena.eriksson@vastbergaskolan.se

Helena Ringdahl

Lärare F-3, IKT F-3
helena.ringdahl@vastbergaskolan.se

Heléne Lindquist

Samordnare för modersmål
0706-101 508
helene.lindquist@vastbergaskolan.se

Ida Wiander

Jacket, fritids
ida.wiander@vastbergaskolan.se

Jeanette Lindstein

Klasslärare 1B
jeanette.lindstein@vastbergaskolan.se

Jessica Birchman

Jacket, fritids/samverkan
jessica.birchman@vastbergaskolan.se

Joakim Hall

Luren, fritids
joakim.hall@vastbergaskolan.se

Johanna Krüger

Mentor 7C, trä- och metallslöjd årskurs 3-9
johanna.kruger@vastbergaskolan.se

Karin Gustafsson

Hemvist 2 Mars, lärare/fritids
karin.gustafsson@vastbergaskolan.se

Karla Retamal Salas

Resurs 1A
karla.retamal-salas@vastbergaskolan.se

Kent Johansson

Idrott årskurs 1-3
kent.johansson@vastbergaskolan.se

Kristina Holm

Klasslärare 2A
kristina.holm@vastbergaskolan.se

Kristina Welin

Hemvist 3 Sol, fritids
kristina.welin@vastbergaskolan.se

Lena Åström

Hemvist 3 Sol, lärare/fritids
lena.astrom@vastbergaskolan.se

Lina Karlmark

Luren, fritids/samverkan
lina.karlmark@vastbergaskolan.se

Lisbeth Nysten

Textilslöjd årskurs 3-4, bild 4A
lisbeth.nysten@vastbergaskolan.se

Lucas Riedel

Hemvist 1 Tellus, fritids/resurs
lucas.riedel@vastbergaskolan.se

Margaret Arik

Jacket, fritids/samverkan
margaret.arik@vastbergaskolan.se

Maria Hansson Sahlström

Luren, fritids/samverkan
maria.hansson-sahlstrom@vastbergaskolan.se

Maria Lagerman

Kobran, fritids
maria.lagerman@vastbergaskolan.se

Maria Lindkvist

Klasslärare 3C
maria.lindkvist@vastbergaskolan.se

Niclas Malín

Jacket, fritids/samverkan
niclas.malin@vastbergaskolan.se

Pierre ”Chimo” Andersson

Kobran, fritids/samverkan
pierre.andersson@vastbergaskolan.se

Rosanna Strömberg

Fritids
rosanna.stromberg@vastbergaskolan.se

Sahra Otto Cronhamn

Specialpedagog årskurs F-3
sahra.otto-cronhamn@vastbergaskolan.se

Sanna Larsson

Hemvist 1 Tellus, lärare/fritids
sanna.larsson@vastbergaskolan.se

Susan Salim

Modersmålscenter Stockholm AB
0739-017410 | 08-4649385
info@modersmalcenter.se

Susanne Brodén

Kobran, fritids/samverkan
susanne.broden@vastbergaskolan.se

Tahani Norman

Hemvist 1 Tellus, lärare/fritids
tahani.norman@vastbergaskolan.se

Teresia Björkman

Klasslärare 1A
teresia.bjorkman@vastbergaskolan.se