Personal F-3


Alicia Hernandez Aguilera

Luren, fritids
alicia.hernandez-aguilera@vastbergaskolan.se

Amelia Chinarro

Hemvist 2 Mars, pedagog fritids
amelia.chinarro@vastbergaskolan.se

Ann-Charlotte Marshall

Klasslärare 2C
ann-charlotte.marshall@vastbergaskolan.se

Ann-Sofie Jansson

Kobran, fritids/samverkan, musiklärare årskurs 1-3
ann-sofie.jansson@vastbergaskolan.se

Anna Björk

Hemvist 1 Tellus, pedagog förskoleklass
anna.bjork@vastbergaskolan.se

Anna Karin Hellsten

Bitr. rektor F-3
0733-41 42 66
anna-karin.hellsten@vastbergaskolan.se

Anna Sigal

Klasslärare 1A
anna.sigal@vastbergaskolan.se

Annika Nyström

Jacket, fritids/samverkan
annika.nystrom@vastbergaskolan.se

Carina Hansson

Lärare årskurs 2, pedagog förskoleklass, arbetslagsledare F-3
carina.hansson@vastbergaskolan.se

Catarina Olsson

Textilslöjd
catarina.olsson@vastbergaskolan.se

Charlotte Jonasson

klasslärare 1B
charlotte.jonasson@vastbergaskolan.se

Christina Ankarstad

Kobran, samverkan
christina.ankarstad@vastbergaskolan.se

Dragana Mijatovic

Speciallärare årskurs 1-3
dragana.mijatovic@vastbergaskolan.se

Elisabeth Segeblad-Lundin

Luren, resurs/samverkan
elisabeth.segeblad-lundin@vastbergaskolan.se

Ella Nätterholm

Hemvist 2 Mars, pedagog fritids
ella.natterholm@vastbergaskolan.se

Emma Kindblom

Luren, fritids/samverkan
emma.kindblom@vastbergaskolan.se

Emma Sik Perneby

Klasslärare 3C
emma.sik-perneby@vastbergaskolan.se

Gabriella Örün

Kobran, fritids/samverkan
gabriella.orun@vastbergaskolan.se

Helena Eriksson

Klasslärare 3B
helena.eriksson@vastbergaskolan.se

Helena Ringdahl

Lärare årskurs 1 och 3, IKT F-3
helena.ringdahl@vastbergaskolan.se

Heléne Lindquist

Samordnare för modersmål
0706-101 508
helene.lindquist@vastbergaskolan.se

Ida Wiander

Jacket, fritids
ida.wiander@vastbergaskolan.se

Jeanette Lindstein

Klasslärare 2B
jeanette.lindstein@vastbergaskolan.se

Jessica Birchman

Kobran, resurs/samverkan
jessica.birchman@vastbergaskolan.se

Johanna Krüger

Mentor 8C, trä- och metallslöjd
johanna.kruger@vastbergaskolan.se

Karla Retamal Salas

Resurs 2A
karla.retamal-salas@vastbergaskolan.se

Kristina Holm

Klasslärare 3A
kristina.holm@vastbergaskolan.se

Lena Axkull

Trä- och metallslöjd
lena.axkull@vastbergaskolan.se

Lena Åström

Hemvist 1 Tellus, pedagog förskoleklass
lena.astrom@vastbergaskolan.se

Lina Karlmark

Luren, samverkan
lina.karlmark@vastbergaskolan.se

Margaret Arik

Jacket, resurs/samverkan
margaret.arik@vastbergaskolan.se

Maria Hansson Sahlström

Luren, resurs/samverkan
maria.hansson-sahlstrom@vastbergaskolan.se

Maria Lagerman

Kobran, fritids
maria.lagerman@vastbergaskolan.se

Maria Lindkvist

Klasslärare 1C
maria.lindkvist@vastbergaskolan.se

Matilda Magnusson

Jacket, fritids, idrottslärare årskurs 1-3
matilda.magnusson@vastbergaskolan.se

Niclas Malín

Jacket, fritids/samverkan
niclas.malin@vastbergaskolan.se

Oskar Bergman Asp

Hemvist 1 Tellus, pedagog fritids
oskar.bergman-asp@vastbergaskolan.se

Pierre ”Chimo” Andersson

Kobran, resurs/samverkan
pierre.andersson@vastbergaskolan.se

Rosanna Strömberg

Hemvist 3 Sol, pedagog fritids
rosanna.stromberg@vastbergaskolan.se

Sahra Otto Cronhamn

Specialpedagog årskurs F-3
sahra.otto-cronhamn@vastbergaskolan.se

Sanna Larsson

Hemvist 3 Sol, pedagog förskoleklass
sanna.larsson@vastbergaskolan.se

Susan Salim

Modersmålscenter Stockholm AB
0739-017410 | 08-4649385
info@modersmalcenter.se

Susanne Brodén

Kobran, fritids/samverkan, Mikrofonen hemvist 2, Mars, Pedagog förskoleklass
susanne.broden@vastbergaskolan.se

Tahani Norman

Hemvist 3 Sol, pedagog förskoleklass
tahani.norman@vastbergaskolan.se

Teresia Björkman

Klasslärare 2A
teresia.bjorkman@vastbergaskolan.se

Therése Comstedt

Hemvist 2 Mars, pedagog fritids
therese.comstedt@vastbergaskolan.se

Åsa Dahlstedt-Orre

Jacket, resurs/fritids
asa.dahlstedt-orre@vastbergaskolan.se