Mikrofonen | Förskoleklasserna


Amelia Chinarro

Hemvist 2 Mars, pedagog fritids
amelia.chinarro@vastbergaskolan.se

Anna Björk

Hemvist 1 Tellus, pedagog förskoleklass
anna.bjork@vastbergaskolan.se

Carina Hansson

Lärare årskurs 2, pedagog förskoleklass, arbetslagsledare F-3
carina.hansson@vastbergaskolan.se

Ella Nätterholm

Hemvist 2 Mars, pedagog fritids
ella.natterholm@vastbergaskolan.se

Lena Åström

Hemvist 1 Tellus, pedagog förskoleklass
lena.astrom@vastbergaskolan.se

Oskar Bergman Asp

Hemvist 1 Tellus, pedagog fritids
oskar.bergman-asp@vastbergaskolan.se

Rosanna Strömberg

Hemvist 3 Sol, pedagog fritids
rosanna.stromberg@vastbergaskolan.se

Sanna Larsson

Hemvist 3 Sol, pedagog förskoleklass
sanna.larsson@vastbergaskolan.se

Susanne Brodén

Kobran, fritids/samverkan, Mikrofonen hemvist 2, Mars, Pedagog förskoleklass
susanne.broden@vastbergaskolan.se

Tahani Norman

Hemvist 3 Sol, pedagog förskoleklass
tahani.norman@vastbergaskolan.se

Therése Comstedt

Hemvist 2 Mars, pedagog fritids
therese.comstedt@vastbergaskolan.se