Mikrofonen | Förskoleklasserna


Amelia Chinarro

Mikrofonen Hemvist 2 Mars, pedagog fritids
amelia.chinarro@vastbergaskolan.se

Anna Björk

Mikrofonen Hemvist 1 Tellus, pedagog förskoleklass
anna.bjork@vastbergaskolan.se

Carina Hansson

Lärare Mikrofonen och årskurs 2, arbetslagsledare mikrofonen
carina.hansson@vastbergaskolan.se

Ella Nätterholm

Mikrofonen Hemvist 2 Mars, pedagog fritids
ella.natterholm@vastbergaskolan.se

Ellinor Ekmark

Mikrofonen, pedagog fritids
ellinor.ekmark@vastbergaskolan.se

Oskar Bergman Asp

Hemvist 1 Tellus, pedagog fritids
oskar.bergman-asp@vastbergaskolan.se

Ronja Åsberg

Mikrofonen Hemvist 1 Tellus, pedagog fritids
ronja.asberg@vastbergaskolan.se

Rosanna Strömberg

Mikrofonen Hemvist 3 Sol, pedagog fritids
rosanna.stromberg@vastbergaskolan.se

Sanna Larsson

Mikrofonen Hemvist 3 Sol, pedagog förskoleklass
sanna.larsson@vastbergaskolan.se

Susanne Brodén

Mikrofonen hemvist 2, Mars, Pedagog förskoleklass
susanne.broden@vastbergaskolan.se

Tahani Norman

Mikrofonen Hemvist 3 Sol, pedagog förskoleklass
tahani.norman@vastbergaskolan.se