Mikrofonen | Förskoleklasserna


Amelia Chinarro

Mikrofonen, pedagog fritids
amelia.chinarro@vastbergaskolan.se

Anna Westerberg

Mikrofonen, pedagog förskoleklass
anna.westerberg@vastbergaskolan.se

Carina Hansson

Lärare Mikrofonen och årskurs 1, arbetslagsledare mikrofonen
carina.hansson@vastbergaskolan.se

Elisabeth Segeblad-Lundin

Luren, resurs/samverkan, fritids
elisabeth.segeblad-lundin@vastbergaskolan.se

Jessica Svahlin

Mikrofonen, pedagog förskoleklass
jessica.svahlin@vastbergaskolan.se

Niclas Malín

Mikrofonen, fritids
niclas.malin@vastbergaskolan.se

Ronja Åsberg

Mikrofonen, pedagog fritids
ronja.asberg@vastbergaskolan.se

Sanna Larsson

Mikrofonen, pedagog förskoleklass
sanna.larsson@vastbergaskolan.se

Susanne Brodén

Mikrofonen, pedagog förskoleklass
susanne.broden@vastbergaskolan.se

Tahani Norman

Mikrofonen, pedagog förskoleklass
tahani.norman@vastbergaskolan.se

Ulrika Bremvik

Mikrofonen, pedagog förskoleklass
ulrika.bremvik@vastbergaskolan.se