Lärare i praktiska och estetiska ämnen


Ann-Sofie Lundström

Kobran, fritids/samverkan, musiklärare årskurs 1-3
ann-sofie.lundstrom@vastbergaskolan.se

Johanna Krüger

Mentor 9C, trä- och metallslöjd
johanna.kruger@vastbergaskolan.se

Lena Axkull

Slöjd
lena.axkull@vastbergaskolan.se

Ritchie Moba

Idrottslärare/lärare i fritidshem
ritchie.moba@vastbergaskolan.se

Simon Serrander

Idrott årskurs 1 och 4-6
simon.serrander@vastbergaskolan.se