Lärare i praktiska och estetiska ämnen


Ann-Sofie Jansson

Kobran, fritids/samverkan, musiklärare årskurs 1-3
ann-sofie.jansson@vastbergaskolan.se

Johanna Krüger

Mentor 8C, trä- och metallslöjd
johanna.kruger@vastbergaskolan.se

Lena Axkull

Trä- och metallslöjd
lena.axkull@vastbergaskolan.se

Åsa Ahrens

Textilslöjd årskurs 3-9
asa.ahrens@vastbergaskolan.se