Specialpedagog, speciallärare och resurser


Christina Strömberg

Resurs grundsärkolan
christina.stromberg@vastbergaskolan.se

Dragana Mijatovic

Speciallärare årskurs 1-3, svenska som andraspråk
dragana.mijatovic@vastbergaskolan.se

Karla Retamal Salas

Resurs 1A
karla.retamal-salas@vastbergaskolan.se

Lina Karlmark

Luren, fritids/samverkan
lina.karlmark@vastbergaskolan.se

Lucas Riedel

Hemvist 1 Tellus, fritids/resurs
lucas.riedel@vastbergaskolan.se

Sahra Otto Cronhamn

Specialpedagog årskurs F-3
sahra.otto-cronhamn@vastbergaskolan.se