Trygghetsenkät

2017-02-15

Efter sportlovet kommer skolans Trygghetsgrupp att skicka ut en enkät till alla elever på skolan där man tar reda på hur eleverna upplever skoldagen utifrån trygghet och trivsel. Kartläggningen ger oss bl.a en bild av eventuella ställen där eleverna upplever att de är otrygga eller i vilka situationer de känner sig kränkta. Då kan vi förändra våra rutiner och arbetssätt utifrån resultatet. Nu arbetar vi mycket med att få arbetsro i klassrummen och ett bra klimat mellan eleverna. Alla som arbetar på skolan ska vara väl förtrogna med skolans Likabehandlingsplan där det bland annat står att vi ingriper snabbt när en eleven blir utsatt kränkning.


Tillbaka till nyheterna

Senaste nyheterna

Skolavslutning årskurs 6, musiklärarna uppträder

2020-06-12
Våra musiklärare uppträder på skolavslutningen för eleverna i årskurs 6. Läs mer

Ansökan till förskoleklass läsåret 2020-2021

2018-11-16
Alla som vill söka plats till Västbergaskolans förskoleklass höstterminen 2020 behöver fylla i en ansökan till skolan. Det gäller även … Läs mer

Boknyheter på Bibioteket

2017-12-04
Följ boknyheter på Instagram : vastbergabiblioteket Läs mer

Idrottshallen

2017-05-10
Inför nästa läsår kommer vår idrottshall att rivas för att ge plats åt en större och mer funktionell hall vilket … Läs mer

Stockholmsfinal i schack

2017-03-31
Lågstadiets schacklag har gått vidare till skolfinalen i Stockholm som äger rum måndag 3 april. Stort grattis och lycka till! Läs mer